secundair onderwijs

Je kan je zoon/dochter inschrijven in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat.
De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar in bepaalde inschrijfperiodes kre gen sommige kinderen voorrang om in te schrijven.