secundair onderwijs

Wat meebrengen? 
- Een identiteitsbewijs van je zoon/dochter: de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum is belangrijk!
- Als jouw gezin een schooltoelage krijgt: het bewijsstuk bijvoorbeeld de brief of rekeninguittreksel
- Als je dat hebt: het verslag van het CLB
TIP! Kijk ook op de schoolwebsite voor meer info over wat je moet meebrengen.
 
Inschrijven met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs in een gewone school?
Dat kan, maar onder ‘ontbindende voorwaarden’. Informeer de school waar je wil inschrijven.
De school is verplicht om direct na de inschrijving een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om je zoon/dochter mee te nemen in het gemeenschappelijk aanbod van de school óf in een individueel aangepast aanbod.
 
Inschrijven als niet-Belg?
Je schrijft je zoon/dochter in met dezelfde documenten als alle andere leerlingen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:
- Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
- Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven
 
Het inschrijfgesprek: hoe verloopt dat? 
De school stelt een aantal vragen aan de ouders.
Ze vraagt onder andere het rijksregisternummer van je zoon/dochter.  De school en de overheid zullen geen misbruik maken van het rijksregisternummer van je kind. Toch heb je het recht om het rijksregisternummer niet te geven. De school zal het dan opvragen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat kost wel meer tijd en moeite.
Als je je zoon/dochter inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie: dag- en weekverloop in de school, de schoolkosten, het leerlingenvervoer, het schoolbestuur, het opvoedingsproject, het CLB waar de school mee samenwerkt, de manier waarop de school het oudercontact organiseert, ….
Deze info staat in het schoolreglement of in een aparte brochure van de school. Je vindt die informatie ook op de schoolwebsites.
Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.
Als ouders kun je zelf ook vragen stellen.
 
Wie kan het kind inschrijven in een school?
Het beste is dat ouders hun zoon/dochter samen gaan inschrijven op school.
Als er maar een ouder komt inschrijven, dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving.
Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, dan moet ze de inschrijving weigeren.
Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun zoon/dochter niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.