basisonderwijs

Februari – Inschrijven broers/zussen en kinderen personeel
Van 1 februari tot 22 februari 2019 hebben broers en zussen van  kinderen die reeds op school zitten en kinderen van personeelsleden van de school voorrang om in te schrijven. Aanmelden is niet nodig. Alleen als deze kinderen nu ingeschreven worden, hebben ze altijd plaats. Dit gebeurt rechtstreeks op de school zelf, best na afspraak.

Maart – Aanmelden
Van 1 maart tot en met 29 maart kunnen alle ouders hun kind(eren) aanmelden via de website www.naarschoolintongeren.be .
Je kiest voor een of meerdere scholen in volgorde van voorkeur.
Kijk best eerst of er nog zijn in het geboorte- of leerjaar van je kind.
Het maakt niet uit op welke dag of uur je precies aanmeldt. Zolang het maar tussen 1 en 29 maart is.
 
April – Bericht over de school waar je kan inschrijven
Uiterlijk op 29 april ontvang je een brief.
Meestal kan je in je favoriete school inschrijven. Maar als er in je favoriete school geen plaats was, kan je ook de school van je tweede of derde keuze krijgen. Wie dichter bij de school woont heeft voorrang.
Toch geen plaats voor je kind? Dan ontvang je automatisch een weigeringsdocument. Daarop staat welke plaats je kind inneemt op de wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt in die school en je staat vooraan op de wachtlijst, dan zal die school je contacteren om alsnog in te schrijven.
 
Mei – Inschrijven in de toegewezen school
Alleen tussen 6 en 24 mei kan je je kind inschrijven in de school. Zeker doen! Maak liefst een afspraak.
Zeker meenemen: de kids-ID, je eigen identiteitskaart, bewijs van schooltoelage (als je dat hebt), verslag toegang tot buitengewoon onderwijs (als je dat hebt).
 
Juni – Niet aangemeld? Vanaf nu direct inschrijven
Vanaf 28 mei kan je je kind direct inschrijven in de school van keuze, als er nog plaats is. De aangemelde kinderen zijn al ingeschreven, dus er zijn minder plaatsen over.